Sprawozdanie finansowe - wymogi formalne

Istnieje obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego za dzień bilansowy. Jeśli dla danej firmy rokiem obrotowym jest standardowy rok kalendarzowy, to dzień ten przypada na 31 grudnia. Jest to końcowy moment zamknięcia roku finansowego i powinien skutkować zamknięciem wszystkich ksiąg rachunkowych.

Rzetelne wykonanie sprawozdania finansowego jest bardzo ważną rzeczą dla każdego przedsiębiorcy. Zaniedbania w tej kwestii prowadzić mogą do poważnych konsekwencji, od kary pieniężnej aż po karę pozbawienia wolności do dwóch lat. Zamykanie ksiąg rachunkowych to nierzadko spory problem dla przedsiębiorcy. Wszystkie związane z tym czynności stanowią jednak integralną część rachunkowości firmy. Odpowiedzialność za wykonanie wszystkich zadań w tym zakresie spoczywa przede wszystkim na kierowniku jednostki. To on musi dopilnować tego, aby wszystko poszło tutaj faktycznie dobrze; powinien także zapewnić odpowiednie warunki do wykonania takich czynności.

Wspomnianym wyżej karom kierownik jednostki może podlegać w przypadku umieszczenia w sprawozdaniu finansowym nieprawdziwych danych. Kara może grozić także za złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym, nie udzielenie biegłemu wszystkich informacji potrzebnych mu do wykonywania jego obowiązków lub też celowe uniemożliwienie mu tego czy nie złożenie sprawozdania finansowego do ogłoszenia. Do rachunkowości jednostki należy między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych wycena aktywów i pasywów i ustalenie wyników finansowych.

Koniecznie zapoznaj sie z oferta krakowskie biuro księgowe

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 647 985

E-mail: kontakt@parz.pl

Strona dla osób poszukujących wskazówek i porad prawnych oraz finansowych, jak na przykład wybór biura rachunkowego. Zapraszamy!

biuro księgowe