Niezłożenie sprawozdania finansowego w krajowym rejestrze sądowym

Niezłożenie sprawozdania finansowego w Krajowym Rejestrze Sądowym może mieć negatywne skutki. Warto dowiedzieć się, czy za niedopełnienie tego typu obowiązku czekają nas jakiekolwiek sankcje.

Przepisy zawarte w ustawie o rachunkowości bardzo dokładnie określają tę sprawę – przewidują one karę grzywny lub nawet pozbawienia wolności dla osób, które dopuszczają się w tej kwestii zaniedbań. Kierownik każdej jednostki znajdującej się w spisie KRS (może to być między innymi spółka osobowa prawa handlowego, spółka kapitałowa, spółdzielnia lub przedsiębiorstwo państwowe) ma obowiązek dopilnować tej czynności w ciągu 15 dni po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. W rejestrze sądowym należy złożyć: Roczne sprawozdanie finansowe Jeśli sprawozdanie było badane, powinna być dołączona opinia biegłego ewidenta Postanowienie stosownego organu o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokrycia straty; może to być odpis uchwały Kierownicy spółek komandytowo-akcyjnych, spółek kapitałowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni oprócz wszystkich innych wymaganych dokumentów powinien złożyć także sprawozdanie z działalności Wszystkie takie dokumenty umieszczane są w aktach rejestrowych spółki. Dział 3 rejestru przedsiębiorców KRS zawiera z kolei wzmianki o ich złożeniu. Sankcje grożące za niedopełnienie wszystkich powyższych obowiązków opisane są w punkcie 4 artykułu 79 ustawy o rachunkowości. Mówi on, że kierownik danej jednostki który dopuści się w tej kwestii zaniedbań podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności. Niedopełnienie takich obowiązków, złożenie niekompletnych dokumentów lub złożenie ich w nieodpowiednim rejestrze jest traktowane jako przestępstwo, przeciwko któremu wszczyna się postępowanie karne. Warto jednak pamiętać, że karze podlega wyłącznie kierownik danej jednostki, nie zaś sama jednostka. Kierownikiem jednostki odpowiedzialnym za to zadanie może być członek zarządu.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 647 985

E-mail: kontakt@parz.pl

Strona dla osób poszukujących wskazówek i porad prawnych oraz finansowych, jak na przykład wybór biura rachunkowego. Zapraszamy!

biuro księgowe