O czym pamiętać prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów

Z prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów wiąże się kilka obowiązków, których należy przestrzegać nie chcąc komplikować swojego położenia. Jeden z najważniejszych związany jest z dokonywaniem wpisów nie tylko w języku polskim, ale i w polskiej walucie, należy przy tym pamiętać o tym, że nie może obyć się bez rzetelnych dowodów księgowych.

Dowodami tymi są przede wszystkim faktury VAT, w tym zwłaszcza faktury VAT RR, faktury VAT MM, faktury VAT marża oraz dokumenty celne, noty korygujące i faktury korygujące, nie bez znaczenia wydają się jednak również inne dowody, na podstawie których można stwierdzić fakt dokonania operacji o charakterze gospodarczej. W wspomnianych dowodach w wiarygodny sposób powinien być określony wystawca oraz wskazane strony, które we wspomnianej operacji uczestniczyły, nie można jednak zapominać o tym, że dokument powinien mieć datę wystawienia oraz okres, w jakim operacja gospodarcza miała miejsce. Jeśli obie daty są tożsame, już umieszczenie jednej ma wpływ na wiarygodność dowodu. Nie bez znaczenia jest i to, że dowód musi opisywać nie tylko sam przedmiot operacji gospodarczej, ale także jego wartość i określenie ilościowe zwłaszcza, gdy przedmiot operacji zostaje wymieniony w jednostkach naturalnych.

Żaden dowód nie jest też ważny, jeśli nie zawiera podpisów uprawnionych do tego osób oraz na tyle czytelnego oznaczenia, aby istniała możliwość jego powiązania z zapisami księgowymi, które zostały dokonane na jego podstawie. Wśród dokumentów, które powinny być odnotowane w PKPR wskazuje się więc między innymi na dzienne zestawienia dowodów, noty księgowe, dowody przesunięć oraz dowody opłat pocztowych i bankowych i inne dowody opat. Niekiedy istnieje również konieczność tworzenia tak zwanych dowodów wewnętrznych.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 647 985

E-mail: kontakt@parz.pl

Strona dla osób poszukujących wskazówek i porad prawnych oraz finansowych, jak na przykład wybór biura rachunkowego. Zapraszamy!

biuro księgowe