Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest podstawowym narzędziem biurowym do ewidencjonowania działalności gospodarczej w małych podmiotach gospodarczych. Sposób jej właściwego prowadzenia omawia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1037).

Sposób prowadzenia KPiR Do prowadzenia KPiR zobowiązane są osoby fizyczne i ich spółki cywilna, jawna oraz partnerska. Podatnik musi prowadzić ewidencję wyposażenia oraz ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n ust. 2–6 ustawy o podatku dochodowym. Księga wyposażenia musi zawierać podstawowe informacje identyfikacyjne sprzętu oraz ceny jego zbycia/nabycia wraz z właściwymi datami. Podatnik ma naturalnie obowiązek rzetelnego prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, czyli w zgodzie z wytycznymi Ministra Finansów. Księga jest rzetelna, kiedy: • Niewpisane lub błędnie wpisane elementy nie przekraczają 0,5% wykazanego przychodu lub przychodu w roku rozrachunkowym do dnia kontroli; • Braki lub błędy wynikają z przyczyn losowych; • Skutkiem błędu jest powiększenie należności podatkowej, w szczególności poprzez zaniżenie kosztów; • Błędy zostały naprawione przed rozpoczęciem kontroli; • Wykryte błędy są skutkiem przypadkowej pomyłki, a pozostałe informacje księgowe ujawnione w KPiR pozwalają w łatwy sposób na ustalenie prawidłowego brzmienia wszystkich wpisów księgowych (warunki określone w §12 ust. 3 rozporządzenia).

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 647 985

E-mail: kontakt@parz.pl

Strona dla osób poszukujących wskazówek i porad prawnych oraz finansowych, jak na przykład wybór biura rachunkowego. Zapraszamy!

biuro księgowe