Nowelizacja przepisów dotyczących VAT i leasing finansowy samochodu osobowego

1 kwietnia 2014 roku weszła nowelizacja przepisów dotyczących VAT. Nietrudno było domyślić się, że niemal natychmiast zacznie ona budzić spore kontrowersje.

Najpoważniejsze wątpliwości dotyczą sposobu rozliczania leasingu finansowego samochodu osobowego. Do 1 kwietnia 2014 roku do jego wartości początkowej naliczany był podatek VAT, zmniejszano go jednak o 80 procent jego kwoty przy założeniu, że wartość ta nie może przekraczać 6000 PLN. PO 1 kwietnia 2014 roku z faktur można zaś odliczyć 50 procent kwoty wynikającej z naliczonego podatku VAT. Nowe rozwiązanie pojawiło się nawet na mównicy sejmowej, posłów interesowało bowiem to, czy istnieje konieczność skorygowania wartości początkowej samochodu i amortyzacji oraz to, w jaki sposób powinny być zaksięgowane skutki „uwolnienia” części podatku VAT, z którym mamy do czynienia w rezultacie nowelizacji ustawy. Prawodawca przypomina, że obce środki trwałe, a więc również pojazdy samochodowe przejęte przez jednostkę do płatnego użytkowania są uznawane za aktywa trwałe tej jednostki. Kwalifikacja ta wydaje się mieć kluczowe znaczenie, właśnie ona determinuje bowiem konieczność nie tylko określenia wartości początkowej, ale również dokonania tak zwanych odpisów amortyzacyjnych. Nie wolno przy tym zapominać, że wówczas, gdy mówimy o wartości początkowej środka trwałego, mamy na myśli cenę jego nabycia i to bez podatku od towarów i usług.

Ustawa o rachunkowości precyzuje również sposób, w jaki powinna być rozumiana dostawa towarów. Jest to przeniesienie prawa do tego, aby rozporządzać wspomnianymi towarami tak, jak ich właściciel. Warto zwrócić uwagę i na to, że postrzeganie wydania samochodu osobowego w oparciu o umowę leasingu finansowego jako dostawę towaru przyczynia się do tego, że osoba korzystająca otrzymuje fakturę opierającą na całą wartości towaru. Odliczenie podatku VAT musi więc być dokonywane w takim przypadku jednorazowo (z góry).

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 647 985

E-mail: kontakt@parz.pl

Strona dla osób poszukujących wskazówek i porad prawnych oraz finansowych, jak na przykład wybór biura rachunkowego. Zapraszamy!

biuro księgowe