Kiedy zdecydować się na kwartalne rozliczanie VAT

Gdy zastanawiamy się nad sposobem kwartalnego rozliczenia VAT, powinniśmy mieć na uwadze to, że jest on uzależniony przede wszystkim od statusu podatnika. Jeśli więc dany podmiot ma status małego podatnika VAT zgodnie z kryteriami ustawy o VAT, istnieje możliwość rozliczenia kwartalnego metodą kasową w oparciu o deklarację VAT-7K.

Co ciekawe, okazuje się, że mały podatnik może korzystać z deklaracji VAT-7K nawet wtedy, gdy nie wybrał metody kasowej. W takim przypadku rozlicza on VAT na zasadach ogólnych. Rozliczenia kwartalne są dostępne także dla tych podatników, którzy nie spełniają kryteriów określających małego podatnika. Nie można jednak zapominać o tym, że musi korzystać z deklaracji VAT-7D, a do tego korzystając z zasad ogólnych ma obowiązek płacenia za dwa pierwsze miesiące kwartału tak zwanej zaliczki na podatek. Gdy podatnik zdecyduje się na kwartalne rozliczanie podatku VAT, nie musi wcale czekać do nowego roku podatkowego, aby zastosować nową metodę. Nowe rozliczanie może być prowadzone od dowolnego kwartału, w czasie jednego roku kalendarzowego może więc zostać zastosowana więcej niż jedna metoda. Nie można jednak korzystać z tego przywileju bez ograniczeń, zawsze warto więc pamiętać o tym, aby poinformować o dokonanym przez nas wyborze naczelnika urzędu skarbowego.

Ponieważ wybór metody kwartalnej nie jest obowiązkowy, dokonując go możemy opierać się na kryterium korzyści podatkowych. Jedyne ograniczenie, z którym mamy do czynienia w tej materii, dotyczy zatem statusu małego podatnika lub jego braku. Sam status jest uzależniony przede wszystkim od tego, w jakiej wysokości uzyskiwane są obroty brutto. Limity przeliczane są na złote, bazą jest zaś średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października w poprzednim roku podatkowym.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 647 985

E-mail: kontakt@parz.pl

Strona dla osób poszukujących wskazówek i porad prawnych oraz finansowych, jak na przykład wybór biura rachunkowego. Zapraszamy!

biuro księgowe