Odpowiedzialność za długi w VAT w spółce cywlnej

Przepisy ustawy o VAT stanowią, że w przypadku spółki cywilnej mamy do czynienia z samodzielnym płatnikiem VAT. Płatnik ten nie tylko wystawia faktury, a tym samym może odliczyć VAT, ale również podlega obowiązkowi ewidencji. Nie zmienia to jednak faktu, że spółka cywilna jako taka nie posiada podmiotowości prawnej, nie ma więc mowy o tym, aby postrzegać ją jako podmiot zawartych stosunków prawnych.

Nie można jednak zapominać, że jej wspólnicy, mimo wszystko, ponoszą odpowiedzialność za sługi w VAT. Zakładając spółkę cywilną nie musimy jej rejestrować w CEIDG. Ona sama nie jest przedsiębiorcą, w praktyce oznacza to jednak, że przedsiębiorcą musi być każdy ze wspólników. Jeśli zresztą mówimy o przepisach związanych z podatkiem VAT, status przedsiębiorcy nie ma tak dużego znaczenia, może więc zdarzyć się tak, że spółka cywilna nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT, jej wspólnik jest jednak płatnikiem tego podatku ze względu na inną prowadzoną przez siebie działalność.

Jakie działania powinny być zatem podejmowane, gdy okazuje się, że spółka cywilna nie płaci podatku VAT w terminie? Okazuje się, że przed urzędem skarbowym za zwłokę tego podmiotu odpowiadają wspólnicy. Owszem, spółka jest podatnikiem VAT, urząd skarbowy może jednak domagać się od wspólników uregulowania jej zaległości podatkowych, a odpowiedzialność ponoszą nawet byli wspólnicy, o ile zaległości powstały wtedy, gdy współtworzyli jeszcze spółkę.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 647 985

E-mail: kontakt@parz.pl

Strona dla osób poszukujących wskazówek i porad prawnych oraz finansowych, jak na przykład wybór biura rachunkowego. Zapraszamy!

biuro księgowe